zamknij Karmy dla gołębi Produkty spożywcze Produkty paszowe Sklep internetowy
zamknij SPECJALISTYCZNE MIESZANKI DLA GOŁĘBI POCZTOWYCH PRESTIŻOWA LINIA KARM LOTOWYCH - SUPER ENERGY PERSONALNA LINIA DLA TWOICH CHAMPIONÓW KARMY DIETETYCZNE LINIA KARM JUNIOR KARMY EKONOMICZNE KARMY DLA KANARKÓW, PAPUG I DZIKICH PTAKÓW LINIA NATURALNYCH KARM DLA DROBIU POKARM DLA DZIKICH PTAKÓW Girty i MMK dla gołębi Plany lotów

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

25.07.2018

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MDM Marzenna Stolarczyk, www.mdmpolska.pl, tel 784-013-850, email biuro@mdmpolska.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania transakcji sprzedażowych oraz komunikacji marketingowej w formie elektronicznej i papierowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 3. Przetwarzane kategorie Pani/Pana danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych;

  • przewoźnicy, wykonujący na zlecenie Administratora usługi przewozu rzeczy w celu wykonania umowy sprzedaży – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi;

  • podmiot wykonujący na rzecz Administratora czynności związane
   z prowadzeniem rachunkowości – w zakresie niezbędnym, wskazanym przez stosowne przepisy prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do strony Bob casino PL swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw można wnieść pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1.

Ostatnio dodane

Prezentacja karm marki MDM na sezon 2021

08.02.2021 Czytaj więcej

Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych w Sosnowcu

23-01-2020 Czytaj więcej

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych w Sosnowcu

02-01-2020 Czytaj więcej